Werken bij recognize

Connect your future

to recognize

Hoe moeilijk iets ook lijkt, wij maken het helder. Voor onszelf, onze klanten en de gebruikers. Dit resulteert in de nieuwste ontwikkelingen, soepele processen en betere applicaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we zowel professioneel als persoonlijk blijven groeien. Want alleen dan kunnen we het digitaal deskundigheid waar we voor staan blijven waarmaken.

play btn
Ontdek recognize
Working at recognize

Connect your future

to recognize

No matter how difficult something seems, we make it clear. For ourselves, our customers and the users. This results in the latest developments, smooth processes and better applications. In addition, we find it important that we continue to grow both professionally and personally. Because only then can we continue to realize the digital expertise we stand for.

play btn
Discover recognize
Ga verder
CONTINUE
Werken bij recognize

Wij zijn

REcognize

Wij zijn Recognize; opgericht in 2012 en dagelijks bouwend aan onze toekomst! Met een ambitieus en jong team van ongeveer 80 collega's in Nederland en zo'n 400 in het buitenland zijn wij elke dag bezig om onze klanten zo goed mogelijk te helpen op het gebied van business & IT. Wij ondersteunen organisaties met het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van digitale oplossingen. Of het nu gaat om Finance, Sales, Bouw, Infra, Marketing of Logistiek. Wij weten er raad mee!

In ons DNA zit een gezonde dosis nuchterheid. We doen wat we beloven en kijken graag verder dan onze neus lang is. We worden blij van mensen die nieuwe kennis met zich meebrengen, zich willen ontwikkelen en uitdagende vraagstukken niet uit de weg gaan. Van ons kun je verwachten dat je veel ruimte en vrijheid krijgt, af en toe in het diepe wordt gegooid én flink kunt lachen op de werkvloer. En te allen tijde: "the right technology for the right job!". 

Ben jij er klaar voor?

Bekijk alle vacatures
WORKING AT RECOGNIZE

WE ARE

RECOGNIZE

We are Recognize; founded in 2012 and building our future every day! With an ambitious and young team of about 80 colleagues in the Netherlands and about 400 abroad, we work every day to help our customers in the best possible way in the field of business & IT. We support organizations in devising, designing and developing digital solutions. Whether it concerns Finance, Sales, Construction, Infrastructure, Marketing or Logistics. We know what to do with it!

There is a healthy dose of sobriety in our DNA. We do what we promise and like to look beyond the end of one’s nose. We are delighted by people who bring new knowledge with them, who want to develop themselves and who do not shy away from challenging issues. You can expect from us that you get a lot of space and freedom, that you are occasionally thrown into the deep end and that you can have a good laugh in the workplace. And at all times: "the right technology for the right job!".

Are you ready?

VIEW ALL VACANCIES
Werken bij recognize

Leer je

collega’s kennen

Leuke collega's maken het verschil! Ben je benieuwd wie er bij ons werken zodat je een beter beeld krijgt? Graag stellen we enkele collega's aan je voor:

WORKING AT RECOGNIZE

GET TO KNOW

YOUR colleagues

Nice colleagues make the difference! Are you curious about who works for us so that you can get a better picture? We would like to introduce some colleagues to you:

Werken bij recognize

Hier staan

wij voor

Mensen, vakmanschap en vooruitgang. Wij geloven dat niemand hetzelfde is, maar dat iedereen gelijk is. Als mensen gelukkig zijn en blij zijn met wat ze doen, komen ze een stuk verder.

WORKING AT RECOGNIZE

THIS IS WHAT

WE STAND FOR

People, craftsmanship and progress. We believe that no one is the same, but that everyone is equal. When people are happy and happy with what they do, they go a lot further.

Transparantie

Een oprechte samenwerking kan enkel bestaan als we transparant zijn naar elkaar en naar onze klanten. We zorgen voor een helder inzicht in de voortgang van sprint, budget en scope. Keuzes maken we in goed overleg, zodat er gedurende een opdracht geen nare verrassingen ontstaan.

TRANSPARENCY

Sincere cooperation can only exist if we are transparent with each other and to our customers. We provide a clear insight into the sprint's progress, budget, and scope. We make choices in close consultation, so there are no nasty surprises during a project.

Open communicatie

Iedereen in het team kan elkaar en het management (op iets) aanspreken. Iedereen binnen Recognize staat open voor suggesties over hoe zaken beter kunnen en denkt graag met je mee. Zie je iets fout gaan in de organisatie en merk je dat hier geen actie op wordt ondernomen dan kan je dit altijd melden.

OPEN COMMUNICATION

Everyone in the team can address each other and Management (on anything). Everyone at Recognize is open to suggestions on how things can be improved and like to think along with you. If you see something going wrong in the organization and you notice that no action is being taken, you can always report this.

Wees ambiteus

Of je nu al jarenlang ervaring hebt of rechtstreeks uit de collegebanken komt: wij geloven dat iedere techneut waardevol kan zijn voor Recognize en kan bijdragen aan onze missie.

BE AMBITIOUS

Whether you have years of experience or are straight out of college, we believe that every techie can be valuable to Recognize and contribute to our mission.

Zelforganisatie

Wij vertrouwen erop dat iedereen in staat is zijn of haar eigen werk te organiseren. Binnen de kaders die door het management worden aangegeven is elk team - en daarmee elk teamlid - zelf verantwoordelijk voor hoe er invulling wordt gegeven aan opdrachten.

self-organization

We trust that everyone can organize their work. Within the frameworks indicated by Management, each team - and therefore each team member - is responsible for how projects are carried out.

Nieuwsgierigheid en ontdekking

We zijn allemaal experts in ons vakgebied. De manier waarop we op de hoogte blijven, is door voortdurend vragen te stellen, te leren en ons aan te passen. We ondersteunen je doorlopende leerproces om je sterker te maken en van Recognize een leider op de digitale markt te maken.

CURIOSITY AND DISCOVERY

We are all experts in our field. The way we stay informed is by constantly asking questions, learning, and adapting. We support your ongoing learning to empower you and make Recognize a leader in the digital market.

Maak anderen succesvol

Samen groeien is het ultieme compliment. Elkaar bijstaan met raad en daad, we blijven leren en reflecteren zodat wij aan jouw én onze verwachtingen kunnen voldoen. Wij werken langdurig met opdrachtgevers en samen komen we het beste tot ons recht.

MAKE OTHERS SUCCESSFUL

Growing together is the ultimate compliment. Assisting each other with advice and action, we continue to learn and reflect so that we can meet your and our expectations. We work long-term with our clients and together we achieve the best.

BEN JE AL ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Let's get started.
Did we get you interested?
Let's get started.
Werken bij recognize

De Recognize

Cultuur

Leren, elkaar verder helpen en samen avonturen beleven. Wij zijn altijd op zoek naar de volgende uitdaging en geven aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling!

WORKING AT RECOGNIZE

THE RECOGNIZE

CULTURE

Learning, helping each other and experiencing adventures together. We are always looking for the next challenge and pay attention to your personal development!

Werken bij recognize

Een greep uit

Onze klanten

Het leuke aan het werken bij Recognize is dat je jouw skills mag inzetten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Van start-up tot bekende merken wereldwijd. Hoe help jij ze verder? Daag jezelf uit!

WORKING AT RECOGNIZE

SOME OF OUR

CUSTOMERS

The nice thing about working at Recognize is that you can use your skills for a variety of clients. From start-ups to well-known brands worldwide. How do you help them further? Challenge yourself!

Bekijk de casesVIEW THE CASES
Werken bij recognize

De juiste techniek

voor de juiste taak

Onderstaande technieken en tooling zetten wij nu binnen onze verschillende afdelingen. Echter houden wij, net als technologie, van innovatie dus staan open voor vernieuwing in onze tool set.

WORKING AT RECOGNIZE

THE RIGHT TOOL

FOR THE RIGHT JOB

We are now deploying the techniques and tooling below within our various departments. However, just like technology, we love innovation, so we are open to innovation in our tool set.

Development

Development

Development

Development

Development

Development

Development

Development

Design

Design

Design

Design

Development

BEN JE AL ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Let's get started.
Did we get you interested?
Let's get started.
2022 RECOGNIZE Nederland - Alle rechten voorbehouden
2022 RECOGNIZE the Netherlands - All rights reserved
Cookie & Privacy Voorwaarden
Cookie & Privacy Terms
Sluit video
Close video